Έκτακτη ενημέρωση

Έντονες φήμες από έγκυρες πηγές θέλουν το Διεθνή Οργανισμό για τον Ποιοτικό Χρόνο (Ιnternational Association for Quality Time, www.iaqtime.org) να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με γνωστό προϊόν για να επανεντάξουν περισσότερο  ποιοτικό χρόνο στην ζωή των Ελλήνων.

Ο Διεθνής Οργανισμός για τον Ποιοτικό Χρόνο, γνωστός και ως  IAQT, είναι ο πρώτος διεθνής Οργανισμός που δημιουργήθηκε για την προώθηση καλών πρακτικών στον τομέα διαχείρισης προσωπικού χρόνου. Σκοπός του, να προτείνει λύσεις για να μπορούν οι άνθρωποι σε όλη την υφήλιο να απολαμβάνουν ποιοτικό χρόνο στη ζωή τους.

Η διαχείριση χρόνου, καθώς και το ποσοστό ποιοτικού χρόνου που έχουμε στην ζωή μας, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος δείκτης της γενικότερης ποιότητας ζωής , ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. 

Σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις και άλλους φορείς, ο  IAQT διασφαλίζει τη  διαθεσιμότητα ποιοτικού χρόνου στους  γρήγορους ρυθμούς της ζωής του σήμερα

Η παραπάνω συμφωνία είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα τρέξει ο Οργανισμός στην Ελλάδα.

 

fashion addiction